Warunki

Postanowienia ogólne

Ta strona internetowa („Witryna”) jest kontrolowana i obsługiwana przez genEplanet („My”, „nas” i „nasz”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami („Warunki”), ponieważ określają one podstawy, na których udzielimy Ci dostępu do Witryny i pozwolimy Ci korzystać z towarów i usług za pośrednictwem Witryny. Korzystając z naszej strony internetowej i usług, zgadzasz się na nasze warunki i zasady zachowania poufności informacji, dlatego dokładnie zapoznaj się z tymi wszystkimi dokumentami.

Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym czasie iż dowolnego powodu.

Niniejsze Warunki podlegają prawu Słowenii. Sądy w Słowenii będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z niniejszych Warunków i z nimi związanych.

Zgadzacie się Państwo się nie kupować żadnych towarów lub usług z tej strony, jeśli jest to nielegalne w Waszym kraju.

 

Opis strony internetowej

Niniejsza strona internetowa zapewnia użytkownikom informacje dotyczące naszych produktów i usług. Zapewnia również możliwość zakupu naszych produktów i usług oraz, w przypadku, gdy użytkownik jest naszym klientem, dostęp do konta.

 

Jak zamówić

Niniejsza strona internetowa umożliwia korzystanie z następujących produktów i usług:

 • Zakup testów genetycznych swojego DNA, których kompletne lub częściowe wyniki, zostaną dostarczone w formie drukowanej.

Zamawianie powyższych usług jest łatwe. [Należy wybrać rodzaj badań genetycznych i ich ilość, a następnie dodajesz do koszyka. Dodanie przedmiotu do koszyka nie zobowiązuje do zakupu, ponieważ zawsze można usunąć go później. Po dokonaniu wyboru przejdź do kasy i zapłać, postępując zgodnie z instrukcjami.]

Prosimy o upewnienie się, że do zamówienia dołączono dane niezbędne do jego zrealizowania:

 1. (a) imię,
 2. (b) adres e-mail,
 3. (c) numer telefonu,
 4. (d) adres rozliczeniowy,
 5. (e) adres dostawy zestawów do pobrania próbki (nie musi to być adres rozliczeniowy),
 6. (f) zamawiane produkty.

 

Przyjmowanie zamówień

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji.

Po otrzymaniu Państwa zamówienia prześlemy potwierdzenie i szczegóły e-mailem.

 

Dostawa zestawów do pobrania próbki śliny

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć zestaw do pobrania próbki śliny w ciągu siedmiu dni, jednak mogą wystąpić opóźnienia z wielu nieprzewidzianych powodów. Tym niemniej postaramy się jak najszybciej przetworzyć zamówienie.

Opłaty za dostawę, które dotyczą dokonanych zakupów, są określone na stronie internetowej.

Jeśli zestaw do pobrania śliny nie dotrze w podanym wyżej terminie, skontaktuj się z nami pod adresem info [at] geneplanet.com, podając numer paragonu, który otrzymali Panństwo po zakończeniu procesowania płatności.

Po otrzymaniu płatności wystawimy fakturę zaliczkową na nasze wewnętrzne potrzeby. Jeśli chcą Państwo także ją otrzymać, prosimy o informację o tym pocztą elektroniczną. Po zakończeniu analizy wystawimy fakturę i wyślemy ją do Państwa wraz z wynikami analizy genetycznej.

 

Wyniki badań genetycznych

W standardowych okolicznościach, w których przeprowadzamy badania genetyczne DNA, staramy się wysłać wyniki w ciągu czterdziestu dni od otrzymania próbki śliny.

Informacje (w tym wyniki), materiały graficzne, tekst, dźwięki, obrazy, przyciski, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo („Materiały”) zawarte w wynikach i na tej stronie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej . Z zastrzeżeniem przestrzegania przez cały czas niniejszych Warunków, udzielamy Państwu, na pewien czas, niewyłącznej licencji do celów osobistych. Osobiste cele oznaczają czytanie, przeglądanie i / lub drukowanie jednej dostępnej kopii materiałów, o ile wszystkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych zastrzeżeniach pozostają nienaruszone. Jakiekolwiek inne wykorzystanie zawartości analizy genetycznej, takie jak kopiowanie, modyfikacja, dystrybucja, transmisja, ponowna publikacja lub wykorzystanie treści jest zabronione. Jakiekolwiek inne wykorzystanie wydrukowanych wyników i niniejszej strony internetowej, jej zawartości i jej oprogramowania w tym powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie treści na tej stronie jest surowo zabronione.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie konta przed nieautoryzowanym  dostępem. A także za wszystkie działania prowadzone za pośrednictwem w/w konta, niezależnie od tego, czy aktywność została autoryzowana przez użytkownika, czy nie, dopóki genEplanet d.o.o nie zostanie powiadomiona o takim nieautoryzowanym użyciu i nie zablokuje dostępu do Państwa konta. Jeśli zaistnieją powody, aby sądzić, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa lub nadużycie konta, możemy zmienić dowolne lub wszystkie hasła lub kod bezpieczeństwa i powiadomić Państwa o tym.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia bezzwłocznie Państwa prawa do korzystania z konta użytkownika, jeśli mamy powody sądzić, że Państwa hasło jest niewłaściwie wykorzystywane.Wyniki zostaną dostarczone w formie drukowanej, a użytkownik jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i przechowywanie. Dozwolone jest ujawnianie swoich wyników osobom trzecim na własną odpowiedzialność.genEplanet d.o.o wykorzystuje najnowszą wiedzę i najwyższe standardy, aby zapewnić, że wszystkie informacje i wyniki testów są dokładne i prawidłowe, ale nie jest odpowiedzialne za wiarygodność i integralność danych. Uzyskany materiał genetyczny jest analizowany w oparciu o aktualne badania naukowe i publikacje na temat rasy kaukaskiej (białej europejskiej), ale dane te mogą ulec zmianie w miarę upływu czasu, gdy pojawią się nowe odkrycia. Dostęp do witryny

 

Podejmiemy niezbędne kroki, aby zapewnić, pełne funkcjonowanie strona internetowej przez cały czas. Jednak ze względu na charakter usług interaktywnych i ogólnie Internetu, nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie wolna od opóźnień, przerw lub błędów, a dostęp do Witryny może zostać zawieszony (przez genEplanet lub z przyczyn zewnętrznych) tymczasowo i / lub lub bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostępności Witryny (z przyczyn związanych z przetwarzaniem wewnętrznym lub w inny sposób).

Możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć korzystanie z Witryny, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ​​naruszyli Państwo niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Zawieszenie lub wypowiedzenie Witryny nie narusza roszczeń, które możemy wysunąć przeciwko Państwu w związku z naruszeniem niniejszych Warunków.

 

Cena i płatność

genEplanet zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Niezależnie od jakiejkolwiek zmiany cen, zostanie naliczona cena, która została określona dla towaru, w momencie zamówienia.

Opłaty można dokonać używając preferowanej opcją płatności dostępnej na naszej stronie internetowej. Wszystkie zakupy kartą kredytową podlegają walidacji i kontroli kredytowej.

 

Prawo do anulowania i zwrotu kosztów

Kupujący posiada prawo do anulowania dowolnego towaru lub usługi zamówionej na stronie i uzyskania zwrotu kosztów, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • W przypadku zakupu zestawu do pobierania próbek śliny, można anulować zakup w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania zestawu. Zestaw należy zwrócić w stanie nieużywanm, kompletny, w stanie podlegającym ponownej sprzedaży, na własny koszt. Po otrzymaiu zestawu nastąpi zwrot kosztów po odliczeniu naszych kosztów transportu;
 • W przypadku przesłania próbki biologicznej, nadal można anulować zamówione usługi, dopóki próbka nie zostanie przedłożona do analizy w laboratorium. Po anulowaniu kupujący zostanie obciążony kosztami administracyjnymi i użyciem zestawu, a różnica zostanie zwrócona.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli zadowoleni ze swoich zakupów. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z jakichkolwiek produktów lub usług, które zostały zakupione u nas, prosimy o informację na adres: info [at] geneplanet.com

Oprócz prawa do odstąpienia od umowy, w przypadku zaistnienia uzasadnionych roszczeń dotyczące jakiegokolwiek sprzedanego przez nas produktu lub usługi, oparte na wadzie jakościowej lub stanie przedmiotów lub usługi lub ich niesatysfakcjonującego spełnienia, jesteście Państwo uprawnieni do wymiany towarów lub usług (lub ich części) bezpłatnie lub, według naszego wyłącznego uznania, zwrócimy koszt przedmiotów lub usługi (lub proporcjonalną część ceny), ale nie będziemy ponosić dalszej odpowiedzialności wobec nabywcy poza zakres dozwolony przez prawo.

 

Gwarancje i zastrzeżenia

Składając zamówienie, gwarantujesz, że:

 • Posiadają Państwo zdolność prawną do zawarcia tej wiążącej umowy;
 • Wiek co najmniej 18 lat; oraz
 • Jeśli wysyłają Państwo próbkę śliny osób trzecich, mają Państwo pozwolenie i upoważnienie tej strony, a to zezwolenie dołącza się wraz z oświadczeniem o zgodności z warunkami ogólnymi.

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ ABY INFORMACJE, W TYM WYNIKI, DOSTARCZANE PRZEZ NAS, BYŁY PRAWIDŁOWE, NIE UDZIELAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH, W ZWIĄZKU Z TERMINOWOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ LUB KOMPLETNOŚCIĄ INFORMACJI PRAWNYCH. NIE NALEŻY POLEGAĆ WYŁĄCZNIE NA TREŚCI LUB INFORMACJACH OTRZYMANYCH Z ANALIZY GENETYCZNEJ W CELU PODEJMOWANIA WAŻNYCH OSOBISTYCH I MEDYCZNYCH DECYZJI. NALEŻY KONSULTOWAĆ Z ODPOWIEDNIM PROFESJONALISTĄ W CELU UZYSKANIA PORADY, KTÓRE BĘDĄ ADEKWATNE DO PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.

Nie udzielamy żadnych gwarancji, że Witryna lub serwer, który ją udostępnia, będą kompatybilne z Twoim sprzętem lub wolne od wad, w tym między innymi wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zarażenie wirusami komputerowymi, błędy, manipulacje, nieautoryzowany dostęp, interwencję, zmianę ustawień, oszustwo, kradzież, awarię techniczną, błąd, pominięcie, przerwanie, usunięcie, wady, opóźnienia lub jakiekolwiek zdarzenie wykraczające poza nasze kontrola, która uniemożliwia lub wpływa na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość lub właściwe prowadzenie dowolnego aspektu Witryny lub Twojego urządzenia.

W rzadkich przypadkach indywidualnie analizowanych DNA (informacje o genach) nie jest możliwe uzyskanie jednoznacznych informacji z powodów biologicznych lub technicznych. Oznacza to, że uzyskany materiał może być tak niskiej jakości, że nie można twierdzić ze 100% pewnością, jaki jest wynik. Aby zapewnić wysoką jakość, dokładność naukową i poprawność naszych analiz w takich przypadkach, nie możemy zinterpretować wyników i w konsekwencji w raporcie końcowym może brakować niektórych informacji o SNP

(Single Nucleotide Polymorphism) i niektórych wyników analizy. Raport końcowy będzie traktowany jako zakończony pomyślnie, jeśli brakuje maksymalnie dwóch szczegółowych analiz i analiza nie zostanie powtórzona w tym przypadku.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszystkie oświadczenia, gwarancje, warunki, wyraźne lub dorozumiane w odniesieniu do tej Witryny lub informacje w niej zawarte są niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Należy pamiętać, że wszelkie ograniczenia lub wyłączenia określone w niniejszych warunkach sprzedaży nie będą miały wpływu na jakiekolwiek prawa ustawowe, do których masz prawo jako konsument.

 

Odszkodowanie

Zobowiązują się Państwo zabezpieczyć nas i zwolnić z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód lub strat poniesionych przez Państwa w związku z związku z korzystaniem przez Państwa z Witryny a także w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub postępowań sądowych wszczętych przeciwko Państwu lub grożących Państwu ze strony osób trzecich w związku z z korzystaniem z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków.

 

Linki do innych stron internetowych

Możemy udostępniać linki do stron internetowych, które są obsługiwane przez osoby trzecie. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek innych stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej lub które mogą prowadzić do Witryny. Kiedy uzyskasz dostęp do jakiejkolwiek innej Witryny internetowej, rozumiesz, że jest ona niezależna od nas i że nie mamy kontroli nad treścią, dostępnością lub praktykami dotyczącymi prywatności na tej stronie.

 

Postanowienia końcowe

Prześlemy Państwu zestaw do pobrania próbki śliny wraz z dokumentacją niezbędną do analizy genetycznej (np. Oświadczenie dotyczące analizy genetycznej, Ogólne warunki i zasady przeprowadzania i stosowania analizy genetycznej). Prosimy o zwrot podpisanego oświadczenia, w którym znajduje się też zgoda na warunki otrzymane w formie drukowanej.

Warunki w wersji drukowanej, które otrzymasz wraz ze swoim zestawem do pobrania próbki śliny, mogą różnić się od tych na naszej stronie internetowej, prosimy o uważne przeczytanie i podpis pod nimi.

Podaj nam swój e-mail, a będziemy na bieżąco informować Cię o nowościach dotyczących produktów i ofertach specjalnych.