Chính sách Quyền riêng tư

GDPR

Tại GenePlanet, quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu. GenePlanet cam kết trở thành người quản lý tốt Thông tin cá nhân của bạn, xử lý thông tin này một cách có trách nhiệm và bảo mật thông tin đó bằng các biện pháp bảo mật về mặt hành chính, kỹ thuật và vật chất.

Chúng tôi cũng tin vào sự trung thực, trực tiếp và minh bạch khi đề cập đến dữ liệu của bạn. GenePlanet tuân theo ba nguyên tắc hướng dẫn khi nói đến quyền riêng tư của bạn:

  • Minh bạch. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để minh bạch về Thông tin Cá nhân chúng tôi thu thập và xử lý.
  • Đơn giản. Chúng tôi cố gắng sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu để mô tả các hoạt động chính sách riêng tư để giúp bạn có sự lựa chọn dựa trên những thông tin được cung cấp.
  • Kiểm soát. Chúng tôi dành cho bạn quyềnkiểm soát đối với Thông tin Cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi – phương thức thông tin được sử dụng và lưu giữ.

Cần Hiểu những điều Quan trọng khác Khi Bạn Sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi

Bạn có thể quản lý và xóa thông tin như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư.

Bạn có thể khám phá các thông tin bất ngờ về bản thân hoặc gia đình của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Một khi việc khám phá đã được thực hiện, chúng tôi không thể hoàn tác.

Khi bạn thực hiện những khám phá mới cùng với chúng tôi, bạn sẽ cảm thấy tự tin và được thông báo về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Chính sách Quyền Riêng tư hoàn chỉnh của chúng tôi bên dưới và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin nhạy cảm của bạn mà khi chưa có sự đồng ý của bạn trừ khi: (i) thông tin đã được ẩn danh hoặc tổng hợp để bạn không thể được nhận dạng hợp lý là cá nhân; hoặc (ii) nghĩa vụ pháp lý yêu cầu chúng tôi sử dụng thông tin trên theo một cách nào đó, ví dụ: lệnh tòa án yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin.

TÓM TẮT LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Bằng cách đồng ý với Chính sách Quyền Riêng tư và Điều khoản & Điều kiện chung của chúng tôi, bạn đồng ý việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin nhạy cảm, tại Slovenia và các quốc gia bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ thông tin, nhưng những quốc gia này có thể có luật khác với luật của quốc gia bạn cư trú. Bạn cũng đồng ý với thông tin cá nhân của bạn, bao gồm thông tin nhạy cảm, được chuyển giao trong trường hợp chuyển đổi kinh doanh như sáp nhập, việc mua lại bởi một công ty khác hoặc giao dịch hoặc thủ tục khác. Trong trường hợp này, thông tin của bạn sẽ được sử dụng như được nêu trong bất kỳ Chính sách Quyền Riêng tư nào đã có từ trước.
  2. Chúng tôi sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin ở mức độ cá nhân của bạn (ví dụ: thông tin về kiểu gen, bệnh tật hoặc đặc điểm/tính chất của cá nhân) cho bất kỳ bên thứ ba hoặc một bên thứ ba nào cho mục đích nghiên cứu khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn.
  3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ẩn danh và thông tin tổng hợp với các bên thứ ba; thông tin ẩn danh và tổng hợp là bất kỳ thông tin đã xóa tên và thông tin liên hệ của bạn và được tổng hợp với thông tin của người khác hoặc ẩn danh để bạn không thể bị nhận dạng hợp lý với tư cách là một cá nhân.
  4. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin gen của bạn và/hoặc thông tin tự báo cáo và chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu khoa học chỉ khi bạn ký Giấy Đồng ý phù hợp. Xin lưu ý chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin ở mức độ cá nhân của bạn chỉ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn.

Ngày Hiệu lực: 23 tháng 5 năm 2018

Chia sẻ email của bạn và chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn những sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt

Trang web này sử dụng các cookie cần thiết cho hoạt động của trang web và không lưu trữ dữ liệu cá nhân. Với việc sử dụng liên tục trang này, chúng tôi cho rằng bạn xác nhận sử dụng cookie. Đọc thêm