Trở thành đối tác!

Chúng tôi tìm kiếm hợp tác với các công ty đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe, lối sống và dịch vụ hạnh phúc, người mong muốn làm giàu dịch vụ của họ bằng các dịch vụ phòng ngừa mới nhất – xét nghiệm và phân tích gen cá nhân.

Ưu đãi

Dịch vụ và sản phẩm đã được kiểm chứng và đoạt giải trong lĩnh vực phân tích và xét nghiệm gen.

Linh hoạt

Do sự phát triển riêng của chúng tôi, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi có thể được điều chỉnh trong phạm vi lớn phù hợp theo mong muốn và nhu cầu của đối tác.

Hỗ trợ

Hỗ trợ chuyên nghiệp trong việc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ ra thị trường.

Thành công

Mô hình kinh doanh thành công và đã được kiểm chứng phù hợp để mở rộng ở những thị trường mới và phân khúc thị trường mới.

Sẵn sàng để Marketing

Tài liệu khuyến mại thiết kế và điều chỉnh

Được xác nhận

Dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao được thực hiện ở các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

Đối tác bán hàng

Xét nghiệm gen và phân tích dành cho người dùng là trọng tâm của các dịch vụ của chúng tôi. Với sự giúp đỡ của các dịch vụ đó, các cá nhân tìm hiểu thêm về mã gen của riêng mình và thu thập được nhiều thông tin hữu ích, những thông tin này được trình bày hợp lý một cách dễ hiểu và minh bạch, vì vậy không yêu cầu bên thứ ba phải giải thích. Vì vậy, việc bán hàng và tiếp thị của chúng tôi tập trung vào người dùng và được thực hiện thông qua bán hàng trực tuyến và bán hàng thông qua các đối tác bán hàng theo hợp đồng.

Để biết thêm thông tin và yêu cầu bán hàng, liên hệ chúng tôi qua địa chỉ sales@geneplanet.com.

Đối tác nghiên cứu

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nơi chúng tôi chuyên về lĩnh vực di truyền học của con người. Ngoài các dự án phát triển hiện tại, chúng tôi liên tục theo dõi các cơ hội phát triển mới trong ngành và chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác để phát triển các sản phẩm và dịch vụ để các bên cùng có lợi hơn nữa.

Để biết thêm thông tin và đề nghị, liên hệ chúng tôi qua địa chỉ sales@geneplanet.com.

Liên hệ chúng tôi

Tất cả các công ty quan tâm xin mời liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sales@geneplanet.com.

Ở bước kế tiếp, chúng tôi liên hệ bạn và sắp xếp một cuộc họp trực tiếp, xác định cách phù hợp nhất và tiến hành hợp tác.

Chia sẻ email của bạn và chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn những sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt

Trang web này sử dụng các cookie cần thiết cho hoạt động của trang web và không lưu trữ dữ liệu cá nhân. Với việc sử dụng liên tục trang này, chúng tôi cho rằng bạn xác nhận sử dụng cookie. Đọc thêm