Thông tin chung

info@geneplanet.com


Bán hàng và hợp tác

sales@geneplanet.com


Nhân viên xử lý dữ liệu DPO

dpo@geneplanet.com


Địa chỉ của chúng tôi

Cesta na Poljane 24
1000 Ljubljana
Slovenia

ĐT: +386 59 25 11 11

Chia sẻ email của bạn và chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn những sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt

Trang web này sử dụng các cookie cần thiết cho hoạt động của trang web và không lưu trữ dữ liệu cá nhân. Với việc sử dụng liên tục trang này, chúng tôi cho rằng bạn xác nhận sử dụng cookie. Đọc thêm